Městská konference zvolila nové vedení

13.2.2018

V sobotu 10. 3. 2018 hodnotili svou činnost a volila své vedení ostravská organizace KSČM. Městská konference se uskutečnila za účasti více než 90 delegátů a zhruba tří desítek hostů.

Informace o jednání zastupitelstva města ze dne 31.1.2018.

7.2.2018

V den, kdy naše děti, vnučky a vnuci přebírali pololetní vysvědčení, zastupitelé města měli na programu více jak šedesát materiálů, které jim předložila rada města.
V úvodu zasedání jsme uctili památku Prof. MUDr. Rajko Dolečka, DrSc., který zemřel v prosinci minulého roku ve věku 92 let. Rajko Doleček byl na základě návrhu klubu KSČM čestný občan města Ostravy, známý odpůrce napadení Srbska vojsky NATO, významný lékař a především čestný a poctivý člověk.

Informace z 31. zasedání zastupitelstva města Ostravy.

18.12.2017

Nejvýznamnějším projednávaným dokumentem na letošním závěrečném zasedání ostravského městského zastupitelstva byl bezesporu rozpočet, který byl schválen všemi stranami s výjimkou zastupitelů zvolených za KSČM. KSČM přistoupila k tvorbě rozpočtu aktivně již v úvodních fázích, kdy se schvalovala tzv. metodika pro tvorbu rozpočtu, která je jakýmsi vodítkem pro zpracovatele rozpočtu.

Mikuláš v Ostravě.

Mikuláš v Ostravě.
6.12.2017

Členové Komise mládeže MěV KSČM v Ostravě si uvědomují, že jedna z nejdůležitějších věcí je práce s novou generací a podpora českých tradic, proto se rozhodli přichystat „3 tradičně netradiční Mikulášské nadílky“.

Zpráva ze 30. zasedání Zastupitelstva statutárního města Ostravy.

28.11.2017

Dne 15.11.2017 bylo předloženo k projednání zastupitelstvu města 60 podkladů. Nejprve byla věnována tichá vzpomínka tragicky zemřelé ředitelce Archivu města Ostravy paní Marii Przybylové.

Informace z 29. zasedání zastupitelstva města dne 18. 10. 2017.

20.10.2017

Program zasedání o 48 bodech byl upraven o stažení bodu 36, který se týkal dostavby a převodu majetkových práv ke “skeletu“ z důvodu nedostatečného zajištění práv města.

Ještě k lithiu …..

Ještě k lithiu …..
19.10.2017

pro schůzi PS PČR (nepřečteno).

O lithiu samotném jsme se už dověděli od mých předřečníků mnohé. Sám se v této otázce nepovažuji za odborníka, abych Vám zde přednášel o jeho ceně, jeho využití a dalších případných technikáliích.

Informace z 28. zasedání ZMO - 20. 9. 2017

19.10.2017

Jednání zastupitelstva se účastnilo 49 - 51 zastupitelů z 55 zvolených, někteří přišli později, jiní odešli v průběhu jednání.

Informace z 27. zasedání ZMO - 21. 6. 2017

18.10.2017

Zastupitelstvo města Ostravy se konalo 21. června 2017 za účasti sedmi našich zastupitelů, omluveni byli s. Jakubek, s. M. Juroška a s. Sekeráková. Hned u prvního bodu jednání - Informace o činnosti orgánů města - požádali o slovo občané p. Přepiora jako obvykle ve věci čipování psů a pí Vysloužilová ve věci odporu občanů proti stavbě tramvajové linky na 7. a 8. obvodu v Ostravě Porubě.

CHE GUEVARA - symbol boje za lepší a důstojnější život a spravedlivější svět.

CHE GUEVARA - symbol boje za lepší a důstojnější život a spravedlivější svět.
11.10.2017

Před půl stoletím 9. 10. 1967 byl zavražděn v bolivijské vesnici La Higuera vůdce Ernesto »Che« Guevara, celým jménem Ernesto Rafael Guevara de la Serna. Příkaz k popravě vydal agent CIA Felix Rodriguez. Podle svědectví jeho poslední slova zněla: „Vím, že jsi mě přišel zabít. Střílej, ale jediné, co zabiješ, bude člověk“

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena