KSČM Ostrava se distancuje od pamětní desky „Hanke“

KSČM Ostrava se distancuje od pamětní desky „Hanke“
30.5.2018

Květnové zasedání zastupitelstva města Ostravy projednávalo informativní zprávu o zřízení instalaci pamětní desky k připomínce internačního tábora „Hanke“.

ZASTUPITELÉ ZA KSČM NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OPĚT NEJAKTIVNĚJŠÍ

30.5.2018

35. zasedání zastupitelstva proběhlo dne 23. 6. 2018. Účast zastupitelů za KSČM byla 100% a také co se týče dotazů připomínek a návrhů byli komunisté nejaktivnějším s přítomných klubů. Již na začátku jednání padly dotazy našich zastupitelů na činnost rady za uplynulé období.

GDPR v jednacím řádu proti principům demokracie

30.5.2018

Zastupitelé KSČM v Ostravském zastupitelstvu se postavili proti změně jednacího řádu, která byla předložena v souvislosti s tzv. GDPR. Podle ní by např. měli podkladové materiály shromažďovat pouze po dobu nezbytně nutnou a měli by je využívat jen za stanoveným účelem.

PRVNÍ MÁJ, NEJEN LÁSKY ČAS

PRVNÍ MÁJ, NEJEN LÁSKY ČAS
28.4.2018

Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 1890 slaví 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která vyústila v Haymarketský masakr a následné soudní řízení. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.

Jednání o vládě je pro KSČM věc veřejná

Jednání o vládě je pro KSČM věc veřejná
28.4.2018

Půl roku po volbách snad začala další fáze jednání o vytvoření koaliční vlády České republiky a její podpory zahájením společných jednání ANO, KSČM a ČSSD.

ÚKLID PAMÁTNÍKŮ VE VELKÉ POLOMI

ÚKLID PAMÁTNÍKŮ VE VELKÉ POLOMI
28.4.2018

Jako každým rokem, tak i 14. dubna 2018 se Komise mládeže účastnila úklidu památníků u Velké Polomi.
Úklid se vždy koná před samotnou pietní vzpomínkou.
Věčná čest padlým hrdinům a osvoboditelům v bojích proti fašismu!
KM MěV KSČM Ostrava

Informace z jednání 34. zastupitelstva města Ostravy.

26.4.2018

Jednání se uskutečnilo dne 11. dubna 2018 a v době zahájení bylo přítomno 45 zastupitelů, z toho devět za KSČM. Soudružka Kamená byla řádně omluvená.
Na programu jednání bylo celkem 58 bodů, z nichž největší podíl se týkal majetkových záležitosti.

Leo Luzar: Ocelové srdce republiky před infarktem?

Leo Luzar: Ocelové srdce republiky před infarktem?
10.4.2018

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největším hutním podnikem v České republice. Je také jedním z největších zaměstnavatelů v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Je ale také společností, která významnou měrou přispívá k sociálnímu klidu v ostravském regionu.

KSČM bude důrazně prosazovat svůj program

KSČM bude důrazně prosazovat svůj program
10.4.2018

Nezdar jednání, vedených vítězem voleb s ČSSD, je selháním obou stran. Předseda vlády ČR v demisi neprokázal odpovídající zájem ani o konstruktivní náměty KSČM.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena