Leo Luzar: Ocelové srdce republiky před infarktem?

Leo Luzar: Ocelové srdce republiky před infarktem?
10.4.2018

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největším hutním podnikem v České republice. Je také jedním z největších zaměstnavatelů v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Je ale také společností, která významnou měrou přispívá k sociálnímu klidu v ostravském regionu.

KSČM bude důrazně prosazovat svůj program

KSČM bude důrazně prosazovat svůj program
10.4.2018

Nezdar jednání, vedených vítězem voleb s ČSSD, je selháním obou stran. Předseda vlády ČR v demisi neprokázal odpovídající zájem ani o konstruktivní náměty KSČM.

KSČM chce získat vodu zpět pod kontrolu města

KSČM chce získat vodu zpět pod kontrolu města
10.4.2018

Odprodej českého vodárenství do rukou zahraničních vlastníků je jedním z mnoha kamínků v mozaice tzv. české ekonomické transformace, na jejímž konci je závislá ekonomika s odtoky stovek miliard korun z naší země do rukou těchto zahraničních vlastníků.

KSČM Ostrava nepodporuje výstavbu nových tramvajových tratí v Porubě

KSČM Ostrava nepodporuje výstavbu nových tramvajových tratí v Porubě
10.4.2018

Projekt „Rozšíření tramvajové dopravy v Porubě“ resp. „Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba“ byl rozpracován již v minulém volebním období (2010 – 2014) a ideový záměr vybudování tramvajových tratí je ještě mnohem starší a spadá až do období vybudování dotčených sídlišť v Ostravě Porubě.

Z BŘEZNOVÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

10.4.2018

Zastupitelstvo na svém březnovém zasedání projednalo celou řadu bodů, přičemž ve většině případů KSČM podpořila předložené záležitosti. Byly tako např. odsouhlaseny dotace na projekty v oblasti vzdělávání, volného času, kultury, tělovýchovy, sportu a také v dalších oblastech.

PRVOMÁJOVÉ POSEZENÍ

PRVOMÁJOVÉ POSEZENÍ
7.4.2018

1. KVĚTNA 2018 11.00 -14.00 Restaurace Na Plynární, Plynární 2949, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

vystoupení hostů – program – občerstvení

Ostravští komunisté oslavili MDŽ

Ostravští komunisté oslavili MDŽ
12.3.2018

Ostravská městská organizace KSČM připravila, jako každoročně, pro ženy krásnou oslavu MDŽ. Ženy dostaly kytičku,

ob​​čerstvení, připraven byl pěkný kulturní program a tančilo se a tančilo. Na závěr si pak přítomné mohly odnést pěknou výhru. Děkujeme všem, kteří se do přípravy této krásné oslavy zapojili, sponzorům akce a věříme, že se všem zúčastněným akce líbila.

Městská konference zvolila nové vedení

13.2.2018

V sobotu 10. 3. 2018 hodnotili svou činnost a volila své vedení ostravská organizace KSČM. Městská konference se uskutečnila za účasti více než 90 delegátů a zhruba tří desítek hostů.

Informace o jednání zastupitelstva města ze dne 31.1.2018.

7.2.2018

V den, kdy naše děti, vnučky a vnuci přebírali pololetní vysvědčení, zastupitelé města měli na programu více jak šedesát materiálů, které jim předložila rada města.
V úvodu zasedání jsme uctili památku Prof. MUDr. Rajko Dolečka, DrSc., který zemřel v prosinci minulého roku ve věku 92 let. Rajko Doleček byl na základě návrhu klubu KSČM čestný občan města Ostravy, známý odpůrce napadení Srbska vojsky NATO, významný lékař a především čestný a poctivý člověk.

Informace z 31. zasedání zastupitelstva města Ostravy.

18.12.2017

Nejvýznamnějším projednávaným dokumentem na letošním závěrečném zasedání ostravského městského zastupitelstva byl bezesporu rozpočet, který byl schválen všemi stranami s výjimkou zastupitelů zvolených za KSČM. KSČM přistoupila k tvorbě rozpočtu aktivně již v úvodních fázích, kdy se schvalovala tzv. metodika pro tvorbu rozpočtu, která je jakýmsi vodítkem pro zpracovatele rozpočtu.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena