KSČM OSTRAVAUDÁLOSTI

UDÁLOSTI

 

 

Ostravský 1. máj 2017.

(3.5.2017)

Na 300 účastníků oslavilo „slunečný“ 1. máj - svátek práce na náměstí Biskupa Bruna v oblasti tzv. Nové Karolíny formou prvomájového setkání s občany. Jemu předcházel již třetí ročník prvomájového průvodu, který letos čítal asi sto účastníků. Předseda MěV KSČM Oldřich Jakubek přivítali vedoucího kandidáta do parlamentní volby za KSČM pro moravskoslezský kraj Lea Luzara. Ten ve svém vystoupení uvedl, že KSČM je jedinou politickou silou, která svým programem neslibuje, ale ukazuje reálná východiska z krize. Dokázala to i svou osmiletou prací ve vedení kraje. Připomněl i 72 let života v míru a naši morální povinnost vděčnosti a úcty k osvoboditelům zvláště vojákům Rudé armády. Odsoudil válečnickou politiku NATO i migrační politiku EU. Odsoudil rovněž současné překrucování dějin.
Součástí setkání byl dětský koutek se soutěžemi, podepisování petic, předávání májových a řádných Haló novin a diskuse s občany.
Foto: Jan Kuščak, text: O.Jakubek

 

 

f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8

 

f9
f10
f11

 

f12
f13
f14
f15
f16
f17
f18
f19
f20
 

f21
f22
f23
f24

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena