KSČM OSTRAVAUDÁLOSTI

UDÁLOSTI

 

 

25. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev

(22.5.2017)

V neděli 14.5.2017 se konal jubilejní 25. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev o pohár MěV KSČM Ostrava. Turnaje se zúčastnilo sedm družstev. Záštitu nad turnajem převzali ing.Kateřina Konečná poslankyně Evropského parlamentu a poslanci PS PČR ing. Leo Luzar a ing. René Čip.
Turnaj se mohl konat díky sponzorským darům výše jmenovaných a klubům zastupitelů za KSČM města Ostravy a městských obvodů Ostrava-Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Poruba.
Na organizaci turnaje se podíleli, ředitel turnaje Josef Graňák, člen zastupitelstva města Ostravy a Ostravy-Jihu, hlavní rozhodčí JUDr. Ivan Štefek člen zastupitelstva města Ostravy, členové komise mládeže MěV KSČM Ostrava a členky ZO KSČM č. 318 z Ostrava-Výškovic. Ceny vítězům předal a poděkoval za účast sportovcům a za práci organizátorům předseda MěV KSČM Ostrava
RsDr. Oldřich Jakubek.
Josef Graňák

f8
f7
f6
f5
f4
f3
f2
f1

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena