KSČM OSTRAVANÁZORY – STANOVISKA

NÁZORY – STANOVISKA

Zodpovědný občan jde k volbám.

(4.10.2016)
Procházíme - li se v současných dnech po městě, z nesčetného množství plakátů billboardů, piktogramů i obsahu poštovních schránek se na nás usmívají zpravidla mladistvě vyhlížející sympatické tváře osobností, odhodlané v příštích čtyřech létech udělat pro kraj, obec a v případě Senátu i republiku to nejlepší. Ujišťování tom, že tak budou makat bez ohledu na své pohodlí a volný čas, je už jen „nošením dříví do lesa“.
Jak se v tom všem orientovat? Jak si vybrat toho svého favorita z 25 adeptů, když čas do otevření volebních místností se již dá počítat doslova na hodiny?
Nalézt odpověď není složité. Cesta k ní však vyžaduje chladnou hlavu a zdravý selský rozum bez předsudků. Každá společnost totiž má svůj vývoj, stejně jako její občané. Totéž platí o politických subjektech - politických stranách, politických hnutích a nezávislých, kteří přesto zpravidla na někom, nebo něčem závislí jsou. Pak již si můžeme sami klást otázky, např.:
- proč „to“ nedělali, když byli „u vesla“?
- co zůstalo z jejich minulých předvolebních slibů?
- jsou „věrní“ svým původním politickým ideálům a stranám, případně hnutím?
- „nové“ politické subjekty jsou opravdu NOVÉ, nebo tzv. „recyklované“ ?,
totéž platí o jejich členech.
Odpovědi na tyto otázky nám volbu značně ulehčí; poměrně objektivně stanoví, zda jde o subjekty stabilní, nebo „na jedno použití“. Jedním ze subjektů, které „nepropadnou sítem bude určitě Komunistická strana Čech a Moravy s volebním číslem 37, jejíž kořeny navazují na tradice komunistického hnutí první poloviny 20. století:
- již 95 let (s výjimkou let 2. světové války), jsou komunisté významnou součástí politického systému Československé a nyní České republiky
- je stranou demokratickou, kterou ani opakované pokusy polistopadových pravicových politiků nedokázaly postavit mimo zákon
- i v buržoasních podmínkách současné ČR dokázala být nejen zásadovým a nesmlouvavým oponentem a kritikem, ale i zodpovědným a poctivým správcem. Kromě řady komunistických starostů, radních a zastupitelů to zastupitelů to dokazují i příklady krajů se členy Rad za KSČM.
V moravskoslezském kraji, jako jediném v ČR budou komunisté o zastoupení v Radě kraje usilovat již potřetí v řadě.
Splňme svou občanskou a morální povinnost a přijďme k volbám! V nich s hrdostí vložme do volební schránky volební lístek s číslem 37 pro volby do kraje a volební lístek s číslem 9 pro volby do Senátu.
RSDr. Oldřich Jakubek, předseda MěV KSČM Ostrava
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena