KSČM OSTRAVANÁZORY – STANOVISKA

NÁZORY – STANOVISKA

Jednání o vládě je pro KSČM věc veřejná

(28.4.2018)

Půl roku po volbách snad začala další fáze jednání o vytvoření koaliční vlády České republiky a její podpory zahájením společných jednání ANO, KSČM a ČSSD.
Na třístranném jednání jsme potvrdili jako nadále možnou alternativu jednání s vítězem voleb a snahu prosazení základních programových požadavků pro zlepšení života občanů ČR. Cestu k tomu spatřujeme v úspěšném uzavření smlouvy o toleranci menšinové koaliční vlády Hnutí ANO a ČSSD. Chceme se zodpovědně a aktivně podílet na konzultacích při výběru členů vlády, kteří budou zárukou naplňování programového prohlášení.
KSČM nechce jít cestou nesmyslného stupňování požadavků na obsazení vlády a podmínek získání její důvěry. Prioritou je pro nás program, obhajoba národních a sociálních práv, nikoliv získání osobních mocenských pozic nebo změna postavení jednotlivých politických stran v Poslanecké sněmovně. Základem je pro nás stabilita České republiky a náprava chyb předchozích polistopadových vlád.
KSČM postupuje v zájmu stability země, ve prospěch většiny z deseti miliónů občanů a s cílem prosadit maximum ze svého programu. Zejména jde o trvalý růst minimální mzdy tak, aby postupně mzdy v ČR dosáhly úrovně sousedních zemí, valorizaci důchodů, ochranu přírodních zdrojů před zcizením do zahraničních rukou, zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou, zdanění církevních restitucí, zabránění dalšímu růstu cen bydlení a podporu výstavby obecních bytů, udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů.
Náš kompromis spatřujeme v dohodnutém Programovém prohlášení tolerované vlády. Pokud bude programové prohlášení dodržováno, a to i v zajištění rozpočtových prostředků na jeho naplnění, nebude důvod k vyslovení nedůvěry vlády.
Povede-li další vývoj k vypsání předčasných voleb, odpovědnost za to ponesou strany neschopné konstruktivního jednání a rozumného kompromisu. KSČM je však plně připravena i na takovou alternativu.

Stanovisko VV ÚV KSČM, 27. 4. 2018

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena