KSČM OSTRAVAVOLBY 2018Komunální volby 2018Volební program

Volební program

Volební program

(19.9.2018)

 

 

vol program

 

 

VOLEBNÍ PROGRAM

KSČM OSTRAVA

PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

 

 1. ZLEVNÍME JÍZDENKY – SMĚŘUJEME K BEZPLATNÉ MHD
KSČM prosadí bezplatnou MHD pro školáky (do 15 let), pro maminky s dítětem do tří let, zlevnění dlouhodobých jízdenek pro studenty i dospělé. Naším cílem je bezplatná MHD pro všechny Ostravany.
 1. ZLIKVIDUJEME OSTRAVSKÁ GHETTA
KSČM prosadí opatření směřující k likvidaci ubytoven a ghett v Ostravě. Vyhlášením bezdoplatkových zón uzavřeme prostor pro špinavý byznys s chudobou, získáme ubytovny a bytové domy v ghettech do vlastnictví města a využijeme je pro výstavbu nových bytů.
 1. ZAJISTÍME BEZPEČNOST V ULICÍCH
KSČM prosadí, aby městská policie zajišťovala bezpečnost osob a majetku a pořádek, což je jejím primárním úkolem. Zvýšíme proto počet hlídek, zaměříme se více na problémová místa a vytlačíme z nich živly, které obtěžují slušné občany.
 1. OBNOVÍME ZDECIMOVANÝ VEŘEJNÝ PROSTOR
Nechceme, aby Ostrava byla nadále plná rozbitých chodníků, ulic připomínajících tankodromy či podchodů, v nichž by se daly natáčet horory. Budeme investovat do oprav chodníků, komunikací, rekonstrukcí podchodů, vybudování veřejných toalet, pítek, zkrášlení zelených ploch a parků, vybavení veřejných ploch dětskými hřišti, venkovními posilovnami apod. Do těchto aktivit budeme investovat minimálně 1 miliardu Kč v průběhu volebního období.
 1. ZLEPŠÍME PROSTŘEDÍ PRO RODINY S DĚTMI
KSČM prosadí úlevy pro mladé rodiny jako např. bezplatnou MHD pro školáky, osvobození dětí od poplatku za odpad. Vybudujeme ve městě nejméně tři herní hobby parky s průlezkami, kolotoči, lanovými drahami s dřevěnými věžemi, dopravním hřištěm a dalšími atrakcemi. Zvýšíme také počet městských nájemních bytů a nabídneme je za nízkonákladové nájemné mladým rodinám. Prosadíme vybudování jeslí (popř. dětských skupin) pro děti pracujících rodičů a navýšení dotací na volnočasové aktivity dětí a ozdravné pobyty dětí v přírodě.
 1. ZAJISTÍME KVALITNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Zajistíme rozvoj služeb usnadňujících život seniorům a zdravotně postiženým na území celého města. Vytvoříme celoměstský systém umožňující seniorům využívat služeb senior taxi, rozvozu obědů, nakupování, domácí péče a asistence. Seniory nad 80 let osvobodíme od poplatku za komunální odpad. Zajistíme rozvoj volnočasových aktivit pro seniory (zájezdy, seniorské kluby, apod.). Zvýšíme počet bytů pro seniory a míst v domovech pro seniory. Pro zdravotně postižené vytvoříme život v ulicích bez bariér.
 1. NEPŘIPUSTÍME CHYSTANÉ ZVÝŠENÍ DANÍ PRO OBČANY
KSČM jako jediná strana nepodpořila plán odpadového hospodářství, který má přinést zvýšení poplatku za komunální odpad o cca 300 Kč. Zabránili jsme také zvýšení daně z nemovitostí, které připravovaly ANO a OSTRAVAK. Těmto snahám budeme bránit a v případě dobrého volebního výsledku zabráníme.
 1. POMŮŽEME LIDEM V JEJICH NEROVNÉM BOJI ZA SVÉ ZÁJMY
Pod naším vedením bude město pomáhat svým občanům proti nepoctivým pronajímatelům, lichvářům, prodejcům energií a jiným predátorům snažícím se obohatit na lidech, kteří se mnohdy neumějí bránit. Poskytneme lidem poradenství a právní pomoc. Šmejdům v Ostravě pšenka nepokvete.
 1. PODPOŘÍME INVESTICE PRO ROZVOJ OSTRAVY
Ostrava uplynulé čtyři roky stagnovala. Vedení města si nechávalo zpracovávat externími firmami za miliony architektonické studie, strategické a akční plány, ale výsledek je zoufalý. Kromě výměny oken na magistrátu, oprav veřejného osvětlení a výstavby několika kanalizací a některých menších staveb se neudělalo téměř nic. Tento trend je pro město smrtící a my ho zastavíme. Našimi prioritami jsou rekonstrukce chodníků, podchodů a silnic, rozšíření parkovacích kapacit, rozšíření počtu městských nájemních bytů, výstavba krytého Aquacentra v Ostravě-Jihu, rekonstrukce Kulturního domu Poklad, výstavba koncertní haly a výstavba venkovních herních parků pro rodiny s dětmi v několika místech Ostravy.
 1. ZASTAVÍME PLÝTVÁNÍ VEŘEJNÝMI PENĚZI A BUJENÍ BYROKRACIE
Poslední čtyři roky v Ostravě zcela bezprecedentním způsobem narostl počet městských úředníků. Pokračovalo objednávání studií, analýz, koncepcí bez jakýchkoliv výsledků, nakupovaly se předražené nemovitosti. Tento neblahý trend zastavíme a ušetříme na provozu magistrátu 10 %. Zastavíme nesmyslné projekty jako např. plánovanou výstavbu nové tramvajové tratě v Porubě.
 1. VRÁTÍME VODÁRENSTVÍ DO VLASTNICTVÍ MĚSTA
Prosadíme, aby Ostrava získala zpět pod kontrolu městské vodárenství. Chceme, aby mělo město pod kontrolou cenu vody pro své občany, a nechceme, aby zisky vodárenské společnosti směřovaly do zahraničí.
 1. ZVÝŠÍME POČET MĚSTSKÝCH NÁJEMNÍCH BYTŮ
Prosadíme, aby Ostrava výstavbou nebo nákupem začala s rozšiřováním městského bytového fondu. Mladé rodiny, senioři a nízkopříjmové rodiny nemohou být vydáni napospas těm, kteří v minulosti lehce nabyli byty či ubytovny a kteří je v současnosti pronajímají za nehorázně vysoké nájemné.
 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena