KSČM OSTRAVA PODPORUJE ROZŠÍŘENÍ BIKESHARINGU

2. 4. 2019

KSČM Ostrava pozitivně hodnotí skutečnost, že v Ostravě se rozběhl a dále rozšiřuje bikesharing, tedy systém sdílení kol. V letošním roce se připravuje rozšíření systému do dalších městských obvodů, což umožní i občanům v těchto lokalitách využívat této oblíbené formy městské dopravy.

Připomínáme, že KSČM Ostrava prosazovala bikesharing už ve svém volebním programu v komunálních volbách v roce 2010 a že se v tomto období kvůli tomuto svému programovému požadavku stávala předmětem útoků resp. výsměchu nejen u svých politických oponentů, ale i médií. Návrh komunistů na sdílená kola byl výše uvedenými prezentován jako utopie, ačkoliv jsme již tehdy uváděli příklady měst, kde obdobné systémy fungují.

Opakovaně jsme měli zavedení bikesharingu ve svých programových dokumentech pro volby v roce 2014, opět jako jediná politická strana.

Velice nás těší, že současná politická reprezentace města nemusí za svůj záslužný čin, kterým prosazování bikesharingu je, čelit obdobným výpadům a že jeho zavedení a realizace jsou naopak považovány za prvek transformace Ostravy v moderní město. Pocit hořkosti v nás nevyvolává ani skutečnost, že ty samé politické strany, které KSČM v minulosti kritizovaly náš námět jako utopický, dnes patří mezi jeho podporovatele.

KSČM bude, byť v opozici, podporovat maximální rozvoj bikesharingu v rámci celého města, neboť se domnívá, že sdílená kola k moderní Ostravě patří a že přispívají k lepšímu životu občanů našeho města.