KSČM OSTRAVA VÍTÁ PŘIPRAVOVANÝ ÚPLNÝ ZÁKAZ AUTOMATŮ V OSTRAVĚ, KTERÝ PROSAZOVALA JAKO JEDINÁ JIŽ V ROCE 2015

9. 4. 2019

KSČM Ostrava vítá připravovaný plošný zákaz provozování výherních hracích přístrojů a terminálů v Ostravě. Tyto hazardní hry v Ostravě jsou dosud regulovány vyhláškou, která v některých lokalitách provozování těchto přístrojů umožňuje.

Připomínáme, že KSČM Ostrava měla již ve volebním programu pro volby v roce 2014 návrh na úplný zákaz provozování těchto hazardních her. I při schvalování dosud platné nedokonalé vyhlášky v roce 2015 navrhovali komunisté v zastupitelstvu města Ostravy, aby byl návrh vyhlášky vrácen radě k přepracování. Přepracovaná vyhláška měla být dle jejich návrhu formulována tak, aby bylo provozování VHP a terminálů zakázáno plošně v celé Ostravě.

Zajímavý je pohled do minulosti. Jak hlasovaly jednotlivé politické strany? Kdo podpořil, aby již od roku 2017 platil úplný zákaz provozování automatů? Odpověď nalezneme v níže přiložené tabulce. Jedinou stranou, která podpořila plošný zákaz hazardu byla KSČM, ke které se přidal jediný zastupitel ANO. Všichni ostatní se alibisticky hlasování zdrželi.

Hlasování o tom, zda má být přepracována vyhláška o regulaci herních automatů tak, aby obsahovala úplný zákaz provozování těchto zařízení v Ostravě.

10. zasedání zastupitelstva města 14. 10. 2015

Strana      Pro    Proti   Zdr.

KSČM       10        0      0

ANO            1        0    13

ČSSD          0        0    11

Ostravak      0        0     9

KDU-ČSL     0        0     4

ODS             0        0     4

Celkem       11        0    41

KSČM samozřejmě podpoří připravovanou vyhlášku o úplném zákazů VHP a obdobných zařízení, avšak musí současně konstatovat, že takto formulovanou vyhlášku mohla mít Ostrava již dávno, pokud by ostatní strany podpořily tehdejší návrh zastupitelů zvolených za KSČM. Ostrava tak mohla již dlouho být osvobozena od negativních dopadů tohoto byznysu, který uvrhl do neštěstí mnoho jedinců a rodin a který je zároveň významným faktorem zhoršujícím bezpečnost v Ostravě.

KSČM současně pevně věří, že současné vedení města zvolí celostní přístup k problematice, který zahrne rovněž problematiku výpadku zdrojů spojených se zákazem hazardu, a přistoupí také k navýšení neúčelových dotací městským obvodům, tak aby byly schopny zajišťovat v nezmenšené míře správu majetku a služby občanům.

Minulý alibistický přístup byl totiž založen na tom, že vedení města přehodilo svou zodpovědnost za problematiku zákazu hazardu na městské obvody, aniž by řešilo výpadek zdrojů těchto městských obvodů. V modelu financování městských obvodů založeném v dávnější minulosti totiž tvořily příjmy z hazardu relativně významnou část zdrojů.