Stanovy

15. 5. 2016

Stanovy_KSCM_2012.pngStanovy KSČM schválené na IX. sjezdu KSČM v Praze dne 15. května 2016.