VIII. sjezd KSČM

VIII. sjezd KSČM proběhl ve dnech 19. - 20. května 2012 v Liberci. Předsedou ÚV KSČM byl znovu zvolen poslanec Parlamentu ČR JUDr. Vojtěch Filip. Prvním místopředsedou ÚV KSČM byl zvolen člen zastupitelstva hlavního města Prahy za KSČM Petr Šimůnek. Místopředsedkyní pro ekonomiku byla v neděli zvolena Ing. Miloslava Vostrá a místopředsedou pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež byl zvolen Ing. Jiří Dolejš.Sjezd schálil také některé programové dokumenty a výzvy.

 

11. 5. 2016

Logo VIII. sjezdu KSČM v různých formátech.

11. 5. 2016

Vystoupení předsedy Ústřední rozhodčí komise KSČM Zdeňka Levého ke Zprávě o činnosti Ústřední rozhodčí komise KSČM mezi VII. a VIII. sjezdem. 

11. 5. 2016

Vystoupení předsedy Ústřední revizní komise Otakara zmítka ke Zprávě o činnosti Ústřední revizní komise KSČM mezi VII. a VIII. sjezdem.

11. 5. 2016

Vystoupení místopředsedkyně ÚV KSČM pro ekonomiku Miloslavy Vostré ke Zprávě ÚV KSČM o hospodaření KSČM v období mezi VII. a VIII. sjezdem.

11. 5. 2016

Vystoupení předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa k přijetí nových Stanov KSČM.

11. 5. 2016

Vystoupení místopředsedy ÚV KSČM pro odborné zázemí Stanislava Grospiče k předkládanému materiálu Sicialismus v 21. století.

11. 5. 2016

Vystoupení předsedy ÚV KSČM V. Filipa k úkolům KSČM mezi VIII. a IX. sjezdem.

11. 5. 2016

Představení kandidátů na 1.mistopředsedu ÚV KSČM Lukáše Kollarčíka, Jaroslava Komínka, Vladimíra Sáckého, Josefa Skály, Václava Snopka a Petra Šimůnka na VIII. sjezdu KSČM, 19. - 20. května 2012 v Liberci.

11. 5. 2016

Představení kandidátů na předsedu ÚV KSČM Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče a Martina Jurošky.

11. 5. 2016

Zprávu ÚV KSČM o činnosti KSČMZprávu o hospodaření KSČM mezi VII. a VIII. sjezdem naleznete v příloze ve formátu Pdf.

11. 5. 2016

Vážení spoluobčané, Komunistická strana Čech a Moravy konala svůj VIII. sjezd, kde kromě jiného hodnotila současnou vnitropolitickou situaci v naší zemi.

11. 5. 2016

V Liberci jednal ve dnech 19. - 20. 5. 2012 VIII. sjezd KSČM. Jeho závěry shrnujeme v textu níže.

11. 5. 2016

Předsedou ÚV KSČM byl znovu zvolen poslanec Parlamentu ČR JUDr. Vojtěch Filip. Prvním místopředsedou ÚV KSČM byl zvolen člen zastupitelstva hlavního města Prahy za KSČM Petr Šimůnek.

11. 5. 2016

Scházíme se na VIII. sjezdu naší strany, abychom zhodnotili naší společnou strany abychom posoudili svou práci za uplynulé 4 roky, shodli se na hlavních úkolech, které nás jako komunisty čekají.