Jan Havelka

tajemník MěV KSČM Ostrava
člen ZMOb Moravská Ostrava a Přívoz