75. výročí Velikého vítězství

12. 5. 2020

Věčná památka a sláva vojákům, vítězům nad fašismem.

My jsme dlužni a povinni hovořit a objasňovat mladému pokolení, co znamená fašismus, máme povinnost věrně ukazovat – jaké oběti přináší válka. Pouze společenství lidí dobré vůle se může postavit válečnému běsnění. Česko-ruská společnost, Ostravský ruský dům, Klub českého pohraničí Václava Soukupa a Oblastní výbor ČSBS gen. Mikuláše Končického Ostrava zhotovili fotografie mnohých hrdinů Druhé světové války, které jsme nesli v pochodu po Ostravě v Nesmrtelném pluku v roce 2019, které jsme rovněž vystavili na facebooku a mohli je posílat přátelům prostřednictvím e-mailů. Přesto lidé nemohli v takový den zůstat doma, nezadržitelně chtěli mnozí společně demonstrovat svůj vztah k svátku, setkat se přítel s přítelem, beze zbytečných slov, respektujíc potřebné bezpečnostní zdravotní opatření. Aniž se účastníci zvláště domlouvali, sešli se v Komenského sadech k uctění památky osvoboditelů. Mezi prvními se u Památníku sešli pravoslavně věřící, pronášeli modlitby a činili patřičné církevní obřady.  Poté nastoupili účastníci Nesmrtelného pluku. S úvodním slovem vystoupil předseda Česko-ruské společnosti v Ostravě Karel Šesták. Přítomní občané, členové mnoha spolků a také představitelé Ostravského ruského domu položili květiny s gardovými stužkami k památníku i jednotlivým hrobům osvoboditelů Ostravy. Setkání vévodila velmi přátelská, příjemná nálada, všichni se mezi sebou vzájemně pozdravovali u příležitosti svátku Dne vítězství a s přesvědčením hovořili o tom, že se příští rok opět zúčastní pochodu Nesmrtelného pluku.

Ostrava, 9. května 2020

 

75 –я годовщина Великой Победы.

Вечная память и слава воинам победивщим  фашизм!

Мы должны рассказывать молодому поколению, что значит фашизм, обязаны достоверно показывать- какие жертвы несёт война. Только единение людей доброй воли может противостоять мракобесию.

Чешско-русское общество, Остравский русский дом, клуб Чешского пограничья и Общество  Борцов за свободу готовили фотографии  родителей и всех героев Второй Мировой  войны, которые мы несли, шествуя по Остраве в Бессмертном полку  в 2019 году, чтобы выставить их на фейсбуке, послать по эмейлу.

Однако, люди не смогли в такой день остаться дома, неудержимо хотелось  вместе продемонстрировать свою приверженность к празднику, поприветствовать друг друга, безусловно, соблюдая необходимые меры предосторожности. Пришли люди не только из Остравы, а приехали из области. Не сговариваясь собрались в парке Каменского. Первыми у памятника освободителям были верующие православной церкви со священником, они читали  молитвы и совершали необходимые церковные обряды. Затем выстроился Бессмертный полк. С приветственной речью выступил Председатель Чешско- русского общества в Остраве Карел  Шестак. Люди возлагали цветы, а представители Остравского русского дома  возложили цветы с гвардейскими ленточками на отдельные могилы героев, освобождавших Остраву. Царила очень дружеская, приятная обстановка, все поздравляли друг друга с великим праздником и с уверенностью говорили, что на следующий год  пройдём в рядах Бессмертного полка.

Острава, 9. мая 202г.

Fotogalerie

Autor: 
RSDr. Karel Šesták, předseda Česko-ruské společnosti v Ostravě