Vedení MěV

Ing. Martin Juroška, Ph.D .
předseda MěV KSČM Ostrava
Ing. Vít Macháček
místopředseda MěV KSČM Ostrava
tajemník MěV KSČM Ostrava