Vedení MěV

předseda MěV KSČM Ostrava
místopředseda MěV KSČM Ostrava
tajemník MěV KSČM Ostrava