Městský výbor

předseda MěV KSČM Ostrava
místopředseda MěV KSČM Ostrava
tajemník MěV KSČM Ostrava
člen MěV KSČM Ostrava
člen MěV KSČM Ostrava
člen MěV KSČM Ostrava
členka MěV KSČM Ostrava
člen MěV KSČM Ostrava
členka MěV KSČM Ostrava
člen MěV KSČM Ostrava
člen MěV KSČM Ostrava
členka MěV KSČM Ostrava
člen MěV KSČM Ostrava