Činnost zastupitelů

10. 7. 2021

Není nic neobvyklého, když je zastupitel osloven dopisem (dnes ve větší míře e­-mailem), ve kterém mu pisatel položí otázky, případně mu poděkuje či vynadá. Se všemi typy těchto písemností jsem se v politickém životě setkal.

7. 5. 2021

V březnovém čísle tohoto měsíčníku jsem se zamýšlel nad energetickou a teplárenskou bezpečností našeho kraje a města. Vzpomenul jsem i potřeby a hrozby pro jednu z posledních a největších hutí v České republice, Liberty Ostrava, a. s. To jsem ještě nevěděl, jakými zkouškami tato huť bude procházet a co jí hrozí.

15. 4. 2021

I. Tak, a první kvartál roku 2021 máme za sebou. Počátkem roku jsme si navzájem přáli, aby letošní rok byl lepší, nesvázaný řadou nařízení a příkazů, které měly napomoci v boji s pandemií covid-19. Ale je duben a boj nekončí, boj trvá! Jako nejsilnější zbraň nastupuje vakcinace, která vyvolává nejen naději, ale i obavy.

19. 3. 2021

Rozhovor Haló novin s Ivanem Strachoněm (KSČM), členem Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (MSK)

 

Nemohu se nezeptat, jak se na životě kraje projevuje současná koronavirová krize?

6. 3. 2021

V závěru měsíce února byla ukončena těžba černého uhlí v dalších dvou šachtách, a to dolech ČSA a Darkov. Zdálo by se, že tato informace do měsíčníku Ostravská radnice nepatří. Opak je pravda! Je jednoznačné, že nastane doba, pro kterou se ujal výraz pouhelná, a ani mně to není proti mysli.

3. 3. 2021

Rada města Ostravy (Piráti, ODS, KDU-ČSL a ANO) na rozdíl od zastupitelstva našeho obvodu, rozhodla o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10. března. Bez projednání v zastupitelstvu města a s komentářem paní náměstkyně Hoffmannové, že „jakékoliv rozhodování rady je politické rozhodování“.

9. 2. 2021

Město, jako každá jiná obec, je veřejnoprávní korporací občanů. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Tolik parafráze jedné části zákona o obcích. Bude to již rok, kdy prakticky byl významně omezen život nás občanů, a to téměř ve všech směrech.

17. 1. 2021

Tradičně s koncem roku řešíme, nejen v našem obvodu, ceny parkovacích karet. Dalo by se říci, že se neděje nic zvláštního. Cena parkovací karty se opět meziročně opět zvýšila, tentokrát má stát 480 korun. Od roku 2019 je cena karty stanovena příslušným Nařízením města. Dovolte mi pouze připomenout krátkou historii vzniku parkovacích karet.

9. 1. 2021

Básník tvrdí že „každým dnem něco končí, něco krásného začíná“. Chce se mi věřit, že s tímto poetickým obrazem souhlasíte a věříte, že uplynulý rok, který je za námi, je posledním, ve kterém jsme museli prožít osobní, rodinné i společenské příběhy, jež nezažila řada předchozích generací.

19. 12. 2020

Ústředním bodem jednání zastupitelstva dne 11. 12. 2020 bylo projednání návrhu rozpočtu města na rok 2021. KSČM se k rozpočtu postavila kriticky a v hlasování jej nepodpořila.

18. 12. 2020

Program prosincového zastupitelstva města Ostravy byl „obohacen“ o memorandum mezi městem, městským obvodem Poruba a městským dopravním podnikem.  Memorandum se týkalo vymístění autobusové vozovny z Poruby a jejího přemístění do Martinova. V diskuzi jsme označili takové memorandum za pouhopouhý marketingový balónek, aby bylo o čem psát.

18. 12. 2020

Součástí programu prosincového zastupitelstva města Ostravy byla informativní zpráva o ceně tepla a vody. Asi nebude pro nikoho překvapením, že ceny opět porostou. Zahraniční koncerny, kterým byl v minulosti umožněn vstup do těchto odvětví, určitě nechtějí přijít zkrátka.

18. 12. 2020

KSČM se na zasedání zastupitelstva dne 11. 12. 2020 jasně postavila proti zdražení jízdenek. Důsledně jsme kritizovali zejména dvojí ceny dlouhodobých jízdenek. Vedení města totiž zavádí padesátikorunovou přirážku k ceně jakékoliv dlouhodobé jízdenky, pokud si ji koupíte v prodejně DPO, nikoliv přes e-shop.

18. 12. 2020

Před časem jsme přivítali deklarovaný zájem vedení Ostravy rozšířit bytový fond města. první byty v bytovém domě v Husově ulici jsou připraveny k pronájmu. Velmi se nám však nelíbí, že vedení města zde zvolilo pro nás nepřijatelný aukční systém přidělování bytů nájemcům.

8. 12. 2020

Neodpovědná soutěž poslanců a poslankyň Hnutí ANO 2011, ČSSD a Pirátské strany v Parlamentu České republiky, kdo zasáhne více do „daňového balíčku“, tak jak ho předložila Vláda ČR, přinesl své kyselé ovoce ve výrazném propadu příjmů měst, obcí i krajů z rozpočtového určení daní.

29. 11. 2020

18. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 11. 11. 2020. Jednání ZMO se zúčastnilo 5 zastupitelů zvolených za KSČM z 6. K projednání bylo připraveno 44 materiálů; jeden informativní materiál týkající se sanace lagun OSTRAMO byl předložen dodatečně.

19. 11. 2020

Již dvakrát probíhalo jednání o zvyšování nájemného ve zhruba třech stovkách bytů ve vlastnictví městského obvodu.

18. 11. 2020

Poslední dobou, která je poznamenána propadem finančních prostředků kvůli trvající pandemii nemoci covid-19 a jejího dopadu do ekonomiky státu, ale i krajů a měst často přemýšlím o smysluplnosti některých rozhodnutí, které prosadila stávající koalice ve vedení města Ostravy.

30. 6. 2020

15. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 24. 6. 2020. Jednání ZMO se zúčastnilo 5 zastupitelů zvolených za KSČM; jedna soudružka byla z důvodu nemoci omluvena. Projednáno mělo být 98 materiálů, nicméně projednáno bylo 97 materiálů (jeden materiál byl již při schvalování programu stažen).

8. 6. 2020

Když jsem v minulém příspěvku upozornil, že záměr vedení města redukovat v jednotlivých kapitolách finance městského rozpočtu plošně o minus 7 % jako rozhodnutí špatné a pro řadu kapitol nespravedlivé a škodlivé, vnímal jsem, že to pan primátor bere jako upozornění, kterému bude věnovat pozornost.

21. 5. 2020

Zastupitelstvo města zasedalo v netradiční- rouškové podobě a za dalších přísných hygienických předpisů. V úvodu složila slib zastupitele staronová členka Radana Zapletalová, která nahradila M. Štěpánka (ODS), který rezignoval. Na jednání bylo připraveno více jak 80 materiálů, které vyplynuly i ze skutečnosti, že zastupitelstvo v dubnu z důvodu pandemie nezasedalo.

6. 4. 2020

Není nás tak mnoho z komunálních a krajských politiků, kteří museli řešit následky povodní, výbuchů obytných domů, železničních neštěstí a dalších událostí včetně dopadů do veřejných rozpočtů.

20. 3. 2020

V počáteční diskuzi občané řešili zrušení papírových jízdenek. Papírové jízdenky byly zrušeny od 1. 1. 2020. Primátor všechny ujistil, že přechod pobíhá plynule. Vzhledem k tomu, že mezi řečí zmínil, že mu přišly stovky či snad tisíce dopisů a mailů od nespokojených občanů, tak přechod asi tak hladce neprobíhá. Martin Juroška podpořil občany.

3. 2. 2020

Na prosincovém zastupitelstvu Piráti, ODS a ANO schválili rozpočet na rok 2020. Součástí schváleného rozpočtu je i příjem ve výší 12,6 mil. korun z prodeje bytů, nebytových prostor a celých domů. KSČM je proti prodávání majetku. O veřejný majetek se má obec starat, ne jej prodávat. Co považujeme za velmi špatné rozhodnutí, je prodej dvou domů v Jílové ulici.

4. 11. 2019

Každý týden má možnost a příležitost tisíce našich spoluobčanů města i nejbližšího okolí navštěvovat sportovní klání ostravských klubů fotbalu, hokeje, basketbalu, volejbalu, florbalu, atletiky a dalších sportů s jejich soupeři ve vrcholových soutěžích daného sportu.

Stránky