DALŠÍ SPALOVNU V OSTRAVĚ NECHCEME

4. 4. 2019

KSČM Ostrava se ihned po zveřejnění záměru jasně postavila proti vzniku nové spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě-Mariánských Horách, kterou chce v našem městě postavit a provozovat společnost SUEZ.

Spalovna má výrazně větší plánovanou kapacitu než je potřebná pro potřebu spalování nebezpečných odpadů vzniklých v našem regionu. V Ostravě, která je už tak zatížena znečištěným ovzduším, by tak vznikl další zdroj znečištění, které by se navýšilo nejen samotným provozem spalovací linky, ale také dopravou nebezpečného odpadu do spalovny. Doprava by se podle konzervativních odhadů zvýšila o 23 – 30 tisíc nákladních automobilů ročně.

KSČM vítá, že Ministerstvo životního prostředí ČR vrátilo Suezu dokumentaci k přepracování. Výstavba, která byla plánována na roky 2021 – 2022 se tak zatím nekoná. Vyhráno však zdaleka není. Nadnárodní molochy typu Suezu se jen tak nevzdají.

Ačkoliv současné vedení města se postavilo proti záměru, v čemž má plnou podporu KSČM, je nutno rovněž připomenout, že francouzský koncern SUEZ má tradičně v Ostravě u politické elity na růžích ustláno. Je m. j. většinovým vlastníkem Ostravských vodovodů a kanalizací, a.s. a jednu spalovnu nebezpečných odpadů v Ostravě už provozuje, přičemž tehdejší politické vedení města (ODS, ČSSD) proti ní neudělalo vůbec nic a naopak její zprovoznění podporovalo.

Proto bude KSČM Ostrava situaci bedlivě sledovat a hledat veškeré nástroje k tomu, aby byl záměr definitivně zmařen.