INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTRAVY

2. 2. 2024

Dne 31. 1. 2024 proběhlo 13. zasedání zastupitelstva. Zasedání se zúčastnili všichni 3 zastupitelé za KSČM. Na jednání bylo připraveno 65 bodů k projednání.

V úvodu vystoupila pí Bajgarová s dotazem na pokračování stavby koncertní haly. Už měly začít výkopové práce, ale byly zastaveny, než bude vysoutěžena druhá část stavební zakázky, aby nedošlo k zastavení stavby v době dokončených výkopových prací.

Dále se probírala stavba parkovacího domu, kde je už také vysoutěžen realizátor stavby. Ke zdržení realizace došlo v důsledku problému s výběrem technického dozoru stavby. V Pustkovci je problém s tělocvičnou, kterou nemůže využívat místní ZŠ, primátor však slíbil, že se situace vyřeší. Řešila se také problematika ceny vody, kdy přestal být připravován pravidelný materiál pro zastupitele. Cena byla kritizována například v porovnání s Brnem, kde je cena vody nižší. Konkrétně vodné a stočné dohromady včetně DPH 109,47 Kč za 1 m3 a cena tepla 1 266 Kč/GJ vč. DPH.

Zajímavé bylo vystoupení pirátské náměstkyně A. Hoffmannové. Nedávno se na zastupitelstvu řešila možnost vzniku veřejného místa pro možnost volné diskuse občanů takový „Ostravský Hyde Park“, kde by každý mohl volně mluvit k lidem. Paní náměstkyně nám oznámila, že takové místo nevznikne. Proč? Protože dle Pirátů hrozí, že by tam mohl říkat kdokoliv co chce, a to by prý nahrávalo populismu a extremismu. Na to nelze říct nic jiného než ironické „Piráti výborně“.

Diskuze se vedla také ke změně vyhlášky o „hluku“ v Ostravě. Problémem jsou letní festivaly s výjimkou v nočních hodinách. V diskuzi vystoupil i náš zastupitel s. Juroška, který kritizoval, že se neustále tvrdě postupuje proti malým místním akcím a ty velké, co opravdu obtěžují hlukem, se nechávají.

Velká diskuse se vedla i o objektu Bauhausu. Kulturní fronta v čele se spolkem Fiducia, který se netají svými antikomunistickými názory, zastoupena na zastupitelstvu paní Rozehnalovou, by ráda nechala budovu dále pro nezávislou scénu a chtěla by, aby se budova za drahé peníze renovovala a za drahé peníze provozovala. K bodu vystoupil se svým názorem i s. Juroška, za což byl velmi kritizován právě paní Rozehnalovou. V hlasování nakonec bylo navržené usnesení paní Rozehnalové, i hlasy našich zastupitelů, zastupitelstvem zamítnuto.

Nakonec náš zastupitel s. Macháček požádal o zařazení na příští jednání bod, který se bude zabývat novým systémem zálohování PET lahví a jeho vlivem na občany města a finance města.

Autor: 
Ing. Vít Macháček, člen ZSMO