KSČM Ostrava proti prodeji pozemků pro nájemní bydlení a rozpracovaných projektů soukromým investorům

22. 5. 2019

Jednou z priorit KSČM Ostrava je zvýšení počtu městských nájemních bytů v Ostravě. Po privatizaci bytů OKD a několika vlnách privatizace městských nájemních bytů zbývá našemu městu již jen necelých 13 000 nájemních bytů.

Pro město je žádoucí, aby se začal počet bytů ve vlastnictví města opět zvyšovat tak aby město mohlo nabídnout kvalitní a přitom cenově dostupné bydlení zejména mladým rodinám, ale i dalším zájemcům, kteří jsou jinak odkázáni na trhu s nájemním bydlením jen na předražené bydlení v bývalých bytech OKD.

KSČM Ostrava proto se znepokojením sleduje tanečky soukromých developerů, kteří usilují o to, aby se zmocnili městských pozemků vhodných a využitelných pro novou bytovou výstavbu nebo dokonce projektů, do nichž město již investovalo veřejné prostředky a které jsou v různé míře rozpracovanosti.

Ještě větší znepokojení pak budí informace, že současné vedení Ostravy (ANO, ODS, Piráti, KDU-ČSL) se zdá být ke snahám nenasytných developerů o získání těchto ploch a projektů vstřícné. V dubnovém vydání měsíčníku „Ostravská radnice“ se totiž primátor města Tomáš Macura (ANO) pochlubil tím, že na veletrhu MIPIM ve francouzském Cannes vedení města vedlo jednání s možnými investory a developery pro rezidenční projekty v centru Ostravy a jako příklad uvedl projekty výstavby bytového domu Nové Lauby, novostavbu bytového domu Kostelní – Biskupská či bytový dům na Janáčkově ulici.

Uvedené projekty byly přitom plánovány i deklarovány jako jakýsi restart v přístupu města k nájemnímu bydlení, kdy namísto privatizace mělo dojít naopak k výstavbě nových městských nájemních bytů. Tato deklarace byla obsažena i v programu hnutí ANO, které vyhrálo komunální volby a je nejsilnějším subjektem v současném vedení města.

Pro KSČM Ostrava není volební program jen marketingovým nástrojem pro získání hlasů ve volbách, ale skutečným závazkem. Proto budou naši zastupitelé bojovat za to, aby nedošlo k prodeji městských pozemků ani připravených projektů soukromým investorům, ale aby byly skutečně využity pro rozvoj městského nájemního bydlení.

Autor: 
MěV KSČM Ostrava