Velká polom - Uctění památky dvou padlých letců

25. 4. 2016

polom-vzpominka.jpg

V neděli 17. dubna položením věnců a kytic, uctili občané památku dvou sovětských letců padlých
ve II. světové válce, v místním lesíku mezi obcemi Velká Polom a Plesná.

Tento pietní akt každoročně pořádá klub českého pohraničí a Vlastenecké sdružení antifašistů v Ostravě.

Svými krátkými projevy si připoměli tehdejší události na všech frontách, ale také uctění památky všech
válečných hrdinů a obětí válečného konfliktu.

V průběhu pietního aktu i letos zazněly nejenom tóny houslí v podání Mariana Forala, ale i verše dětí ze základní
školy z Velké Polomi.

Tuto akci navštívila rovněž řada významných hostů, představitelů vlasteneckých spolků,
občanských sdružení, ale i členů zastupitelstev obcí a měst.

Na konci oficielní části k uctění památky padlých sovětských letců, následovala čestná salva.

JAKUBEK

Pietní akt byl i letos důstojným uctěním památky hrdinů a demonstrací toho, že historická paměť je stále v srdcích našich
občanů spolu s úctou k obětem druhé světové války.

Video: