Činnost zastupitelů

19. 11. 2020

Již dvakrát probíhalo jednání o zvyšování nájemného ve zhruba třech stovkách bytů ve vlastnictví městského obvodu.

18. 11. 2020

Poslední dobou, která je poznamenána propadem finančních prostředků kvůli trvající pandemii nemoci covid-19 a jejího dopadu do ekonomiky státu, ale i krajů a měst často přemýšlím o smysluplnosti některých rozhodnutí, které prosadila stávající koalice ve vedení města Ostravy.

30. 6. 2020

15. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 24. 6. 2020. Jednání ZMO se zúčastnilo 5 zastupitelů zvolených za KSČM; jedna soudružka byla z důvodu nemoci omluvena. Projednáno mělo být 98 materiálů, nicméně projednáno bylo 97 materiálů (jeden materiál byl již při schvalování programu stažen).

8. 6. 2020

Když jsem v minulém příspěvku upozornil, že záměr vedení města redukovat v jednotlivých kapitolách finance městského rozpočtu plošně o minus 7 % jako rozhodnutí špatné a pro řadu kapitol nespravedlivé a škodlivé, vnímal jsem, že to pan primátor bere jako upozornění, kterému bude věnovat pozornost.

21. 5. 2020

Zastupitelstvo města zasedalo v netradiční- rouškové podobě a za dalších přísných hygienických předpisů. V úvodu složila slib zastupitele staronová členka Radana Zapletalová, která nahradila M. Štěpánka (ODS), který rezignoval. Na jednání bylo připraveno více jak 80 materiálů, které vyplynuly i ze skutečnosti, že zastupitelstvo v dubnu z důvodu pandemie nezasedalo.

6. 4. 2020

Není nás tak mnoho z komunálních a krajských politiků, kteří museli řešit následky povodní, výbuchů obytných domů, železničních neštěstí a dalších událostí včetně dopadů do veřejných rozpočtů.

20. 3. 2020

V počáteční diskuzi občané řešili zrušení papírových jízdenek. Papírové jízdenky byly zrušeny od 1. 1. 2020. Primátor všechny ujistil, že přechod pobíhá plynule. Vzhledem k tomu, že mezi řečí zmínil, že mu přišly stovky či snad tisíce dopisů a mailů od nespokojených občanů, tak přechod asi tak hladce neprobíhá. Martin Juroška podpořil občany.

3. 2. 2020

Na prosincovém zastupitelstvu Piráti, ODS a ANO schválili rozpočet na rok 2020. Součástí schváleného rozpočtu je i příjem ve výší 12,6 mil. korun z prodeje bytů, nebytových prostor a celých domů. KSČM je proti prodávání majetku. O veřejný majetek se má obec starat, ne jej prodávat. Co považujeme za velmi špatné rozhodnutí, je prodej dvou domů v Jílové ulici.

4. 11. 2019

Každý týden má možnost a příležitost tisíce našich spoluobčanů města i nejbližšího okolí navštěvovat sportovní klání ostravských klubů fotbalu, hokeje, basketbalu, volejbalu, florbalu, atletiky a dalších sportů s jejich soupeři ve vrcholových soutěžích daného sportu.

31. 10. 2019

Deváté zasedání Zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se konalo dne 16. října 2019. Na programu jednání bylo 49 materiálů. V úvodu při projednávání bodu Informace o činnosti orgánů města zazněla kritika, jak špatně vypadal pozemek pronajatý na Oktobeerfest po skončení akce. Pozemek za Karolinou vlastněný městem byl rozježděný a rozbitý.

8. 10. 2019

Při projednávání metodiky sestavování rozpočtu města na rok 2020 klub KSČM uplatnil některé náměty z volebního programu, které se dotýkaly zajištění bezplatné dopravy osob, které cestují s dětmi do tří let věku, bezplatné dopravy dětí do 15 let v městské hromadné dopravě, a v neposlední řadě přípravy jednání s majoritním vlastníkem akcií OVAK, a.s.

28. 6. 2019

V červnu proběhlo 12. zasedání Zastupitelstva MSK v tomto období. Na programu bylo přes sto materiálů. Projednávány byly zákonodárné iniciativy kraje, zprávy o stavu požární ochrany za rok 2018 nebo závěrečný účet za rok 2018.

28. 6. 2019

7. zasedání zastupitelstva proběhlo dne 19. 6. 2019. V úvodu jednání v rámci bodu Informace o činnosti orgánů města padl dotaz s. Macháčka na jmenování ředitele MAPPA (Městský ateliér prostorového plánování a architektury). V odpovědi jsme se dozvěděli, že byl jmenován pouze dočasný ředitel Ing. Palička, stále běží VŘ na obsazení místa ředitele MAPPA.

30. 5. 2019

Šesté zasedání zastupitelstva v tomto volebním období se konalo 22. května 2019. Hned v úvodu se na návrh KSČM projednávala změna jednacího řádu. KSČM na minulých jednáních požadovala videozáznam a přímý přenos z jednání zastupitelstev. Při projednávání vystoupil za klub KSČM s.

20. 4. 2019

5. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 10. 4. 2019. Jednání ZMO se zúčastnilo 5 zastupitelů zvolených za KSČM; jeden byl omluven. Projednáno mělo být 59 materiálů, nicméně projednáno bylo 61 materiálů (dva materiály byly dány tzv. na stůl). Obohacením tohoto zasedání byla přítomnost našeho poslance parlamentu České republiky soudruha Luzara.

3. 4. 2019

Stávající vedení kraje nenaslouchá občanům

29. 3. 2019

KSČM neprosadila přímý přenos z jednání.

17. 12. 2018

2. zasedání nového zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 12.12.2018. Jednání ZMO se zúčastnilo všech 6 zastupitelů zvolených za KSČM. Projednáno mělo být 100 materiálů, nicméně projednáno bylo jen 98 materiálů.

 

Obohacením tohoto zasedání byla přítomnost našeho poslance parlamentu České republiky soudruha Luzara.

 

20. 11. 2018

Ustavující zasedání zastupitelstva města Ostravy se konalo dne 7. 11.2018.Jako tradičně mělo toto zasedání slavnostnější ráz vzhledem k projednávaným bodům azahájeno bylo slibem zastupitelů a následovala volba primátora.

2. 7. 2018

36. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 20.6.2018. Jednání ZMO se zúčastnilo 8 zastupitelů za KSČM. Na program ZMO bylo nakonec zařazeno celkem 77 materiálů.

25. 6. 2018

35. zasedání zastupitelstva proběhlo dne 23. 6. 2018. Účast zastupitelů za KSČM byla 100% a také co se týče dotazů připomínek a návrhů byli komunisté nejaktivnějším s přítomných klubů. Již na začátku jednání padly dotazy našich zastupitelů na činnost rady za uplynulé období.

1. 6. 2018

Květnové zasedání zastupitelstva města Ostravy projednávalo informativní zprávu o zřízení instalaci pamětní desky k připomínce internačního tábora „Hanke“.

7. 5. 2018

Jednání se uskutečnilo dne 11. dubna 2018 a v době zahájení bylo přítomno 45 zastupitelů, z toho devět za KSČM. Soudružka Kamená byla řádně omluvená. Na programu jednání bylo celkem 58 bodů, z nichž největší podíl se týkal majetkových záležitosti.

15. 3. 2018

Zastupitelstvo na svém březnovém zasedání projednalo celou řadu bodů, přičemž ve většině případů KSČM podpořila předložené záležitosti. Byly takto např. odsouhlaseny dotace na projekty v oblasti vzdělávání, volného času, kultury, tělovýchovy, sportu a také v dalších oblastech.