Činnost zastupitelů

8. 10. 2019

Při projednávání metodiky sestavování rozpočtu města na rok 2020 klub KSČM uplatnil některé náměty z volebního programu, které se dotýkaly zajištění bezplatné dopravy osob, které cestují s dětmi do tří let věku, bezplatné dopravy dětí do 15 let v městské hromadné dopravě, a v neposlední řadě přípravy jednání s majoritním vlastníkem akcií OVAK, a.s.

28. 6. 2019

V červnu proběhlo 12. zasedání Zastupitelstva MSK v tomto období. Na programu bylo přes sto materiálů. Projednávány byly zákonodárné iniciativy kraje, zprávy o stavu požární ochrany za rok 2018 nebo závěrečný účet za rok 2018.

28. 6. 2019

7. zasedání zastupitelstva proběhlo dne 19. 6. 2019. V úvodu jednání v rámci bodu Informace o činnosti orgánů města padl dotaz s. Macháčka na jmenování ředitele MAPPA (Městský ateliér prostorového plánování a architektury). V odpovědi jsme se dozvěděli, že byl jmenován pouze dočasný ředitel Ing. Palička, stále běží VŘ na obsazení místa ředitele MAPPA.

30. 5. 2019

Šesté zasedání zastupitelstva v tomto volebním období se konalo 22. května 2019. Hned v úvodu se na návrh KSČM projednávala změna jednacího řádu. KSČM na minulých jednáních požadovala videozáznam a přímý přenos z jednání zastupitelstev. Při projednávání vystoupil za klub KSČM s.

20. 4. 2019

5. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 10. 4. 2019. Jednání ZMO se zúčastnilo 5 zastupitelů zvolených za KSČM; jeden byl omluven. Projednáno mělo být 59 materiálů, nicméně projednáno bylo 61 materiálů (dva materiály byly dány tzv. na stůl). Obohacením tohoto zasedání byla přítomnost našeho poslance parlamentu České republiky soudruha Luzara.

3. 4. 2019

Stávající vedení kraje nenaslouchá občanům

29. 3. 2019

KSČM neprosadila přímý přenos z jednání.

17. 12. 2018

2. zasedání nového zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 12.12.2018. Jednání ZMO se zúčastnilo všech 6 zastupitelů zvolených za KSČM. Projednáno mělo být 100 materiálů, nicméně projednáno bylo jen 98 materiálů.

 

Obohacením tohoto zasedání byla přítomnost našeho poslance parlamentu České republiky soudruha Luzara.

 

20. 11. 2018

Ustavující zasedání zastupitelstva města Ostravy se konalo dne 7. 11.2018.Jako tradičně mělo toto zasedání slavnostnější ráz vzhledem k projednávaným bodům azahájeno bylo slibem zastupitelů a následovala volba primátora.

2. 7. 2018

36. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 20.6.2018. Jednání ZMO se zúčastnilo 8 zastupitelů za KSČM. Na program ZMO bylo nakonec zařazeno celkem 77 materiálů.

1. 6. 2018

Květnové zasedání zastupitelstva města Ostravy projednávalo informativní zprávu o zřízení instalaci pamětní desky k připomínce internačního tábora „Hanke“.

7. 5. 2018

Jednání se uskutečnilo dne 11. dubna 2018 a v době zahájení bylo přítomno 45 zastupitelů, z toho devět za KSČM. Soudružka Kamená byla řádně omluvená. Na programu jednání bylo celkem 58 bodů, z nichž největší podíl se týkal majetkových záležitosti.

15. 3. 2018

Zastupitelstvo na svém březnovém zasedání projednalo celou řadu bodů, přičemž ve většině případů KSČM podpořila předložené záležitosti. Byly takto např. odsouhlaseny dotace na projekty v oblasti vzdělávání, volného času, kultury, tělovýchovy, sportu a také v dalších oblastech.