Jak to vidí zastupitelé

4. 11. 2019

Každý týden má možnost a příležitost tisíce našich spoluobčanů města i nejbližšího okolí navštěvovat sportovní klání ostravských klubů fotbalu, hokeje, basketbalu, volejbalu, florbalu, atletiky a dalších sportů s jejich soupeři ve vrcholových soutěžích daného sportu. A ve většině případů to není možné bez finanční, materiální či organizační podpory a pomoci samosprávných orgánů města a městských obvodů. Soutěž o tuto podporu není jednoduchá! Desítky milionů korun podpory směřují i do oblasti kultury, sociálních věcí, výuky i podpory masového sportu. Město je však majitelem řady sportovišť, a to prostřednictvím zejména obchodních společností Sareza a Vítkovice Aréna. Tyto obchodní společnosti ve svých halách a na hřištích poskytují prostory pro využití volného času našich spoluobčanů a jsou domovskými stánky pro řadu vrcholových klubů a oddílů. Jako řada obchodních společností jsou vedeny ke zvyšování svých výkonů a tržeb, které však ve značné míře pocházejí právě od našich klubů a oddílů, které dostávají dotace a neinvestiční příspěvky z rozpočtu statutárního města Ostravy a jeho obvodů. A to je začarovaný kruh. Zvyšování nájemného za pronajatý majetek města vede k vytváření tlaku na zvyšování požadavků klubů na poskytnuté dotace a příspěvky. Nemyslím si, že tento způsob řešení je správný, vždyť jde vždy o veřejné prostředky, které se jenom „přetočí“ a v řadě případů nevedou k větší podpoře města sportovním aktivitám a v neposlední řadě k reprezentaci města, jako města sportu. Jsem dalek tomu, abych si myslel, že tuto situaci vyřeší všemocná ruka trhu, jsem dalek tomu, že situaci vyřeší sponzoring průmyslových či jiných podniků, které v rámci společenské odpovědnosti k městu řadu sportů a aktivit včetně mezinárodních podporují. Naopak si myslím, že vyvážená role města jako vlastníka a pronajímatele sportovišť a společenského donátora sportu může napomoci k zajištění nejen využití volného času dětí a mládeže, ale i zajištění činnosti vrcholového sportu a tím i reprezentaci města Ostravy.

Autor: 
Josef Babka, předseda klubu KSČM v ZMO