K metodice přípravy rozpočtu na rok 2020

8. 10. 2019

Při projednávání metodiky sestavování rozpočtu města na rok 2020 klub KSČM uplatnil některé náměty z volebního programu, které se dotýkaly zajištění bezplatné dopravy osob, které cestují s dětmi do tří let věku, bezplatné dopravy dětí do 15 let v městské hromadné dopravě, a v neposlední řadě přípravy jednání s majoritním vlastníkem akcií OVAK, a.s. tak, aby se správa a regulace ceny vody dostala zpět pod kontrolu města. Dalšími našimi požadavky bylo zapracovat do metodiky rozpočtu nárůst finančních prostředků v oblasti podpory mladých rodin a podpory výstavby, rekonstrukcí a dalších investic do malých sportovních areálů, kterých je ve městě nedostatek. Ani jeden z návrhů nebyl většinově přijat a byli jsme odkázáni na jednání o vlastním rozpočtu v prosinci tohoto roku. Většina zastupitelů zejména z řad koalice ANO, ODS, Pirátů a KDU-ČSL jako by neznala, že tyto věci prosazujeme dlouhodobě a v řadě měst naší republiky jsou již realizována. V dopravě dětí do 15 let v Praze, Brně a dalších městech. Největší podporu (13) členů zastupitelstva města získal náš návrh, který pracovně nazýváme „vraťme vodu do českých rukou“, jehož cílem je převzít nazpět kontrolu nad vodárenskou společností v Ostravě a zamezit vyvádění zisků této společnosti do zahraničí. Program, který mimo jiné deklarují v řadě případů i představitelé vládní koalice ANO a ČSSD s tolerancí KSČM. Není žádný racionální důvod k tomu, aby na dodávkách vody pro občany města i jiné subjekty profitovala formou zisku jakákoliv zahraniční korporace. Jen v období od roku 2008–2018 dosáhl celkový objem zisků výše 874 milionů Kč. Podíl města na tomto zisku činil 250 milionů Kč. Zbývající část zisku zůstala v rukou soukromých akcionářů. Stávající koncesní smlouva na provozování vodovodů a kanalizací má platnost a účinnost do 31. 12. 2024. Proto klub KSČM chce s předstihem alokovat finanční prostředky nejen na výkup akcií, ale i nezbytné předpoklady, které by umožnily bezproblémové převzetí provozování vodárenské a kanalizační infrastruktury do rukou města Ostravy. To stávající koalice odmítla podpořit. Klub KSČM však na tento cíl nerezignuje a na některém z dalších jednání zastupitelstva města předloží ucelený materiál k záměru převzetí kontroly nad vodou v městě Ostravě.

Autor: 
JUDr. Josef Babka, předseda Klubu KSČM v ZMO