Květnové zasedání Zastupitelstva města

30. 5. 2019

Šesté zasedání zastupitelstva v tomto volebním období se konalo 22. května 2019. Hned v úvodu se na návrh KSČM projednávala změna jednacího řádu. KSČM na minulých jednáních požadovala videozáznam a přímý přenos z jednání zastupitelstev. Při projednávání vystoupil za klub KSČM s. Babka a vyjádřil spokojenost, že je na náš návrh pořizován videozáznam, ale také upozornil, že KSČM navrhovala živý přenos sdílený přímo na internet. Primátor Macura v reakci slíbil, že živý přenos bude realizován od září. Kdo by si chtěl videozáznam prohlédnout, může tak učinit na webových stránkách města Ostravy. Podle informací organizačního oddělení přibližně do 14 dnů po jednání zastupitelstva. Při projednávání činnosti orgánů města vystoupil s. Šebesta a poukázal na další náklady spojené s areálem „městská jatka“. Požádal o informaci, kolik bude stát plánovaná demolice přidružených objektů, které město vlastní. Podnětná byla i diskuze o využívání e-vstupenek. Městské organizace prodávají vstupenky přes internet pomocí externích firem. Externí firma si strhne přibližně 8 % z každé prodané vstupenky za realizaci prodeje. Podnět zastupitelů směřoval k možnosti prodej realizovat městem. Vystoupil také s. Juroška s návrhem na aktualizaci jednacího řádu ve prospěch občanů, kdy navrhoval změnu tak, aby občané mohli reagovat na jednání a přihlašovat se i v průběhu projednávaného bodu. V současnosti musí přihlášky odevzdat před začátkem jednání zastupitelstva. Všichni komunisté následně podpořili v souladu s volebním programem zákaz hazardních her na území města Ostravy.Zastupitelstvo projednalo odpověď na dotaz s. Jurošky ohledně efektivity asistentů dopravy ve vztahu nutnosti asistence městské policie. Zastupitelé KSČM se postavili proti záměru prodeje rekreační stavby ve Frýdlantu Pstruží. Zastupitelé za KSČM v minulosti už několikrát žádali, aby objekt byl využíván pro potřeby dětí ostravských škol a školek. Nejlépe pod správou některého střediska pro volný čas. Objekt je ideální pro konání školek v přírodě s nádhernou zahradou. Koalice se snaží dlouhodobě objekt prodat. Při projednání připomínek občanů zazněla stížnost na přestupy u autobusu číslo 40, kdy s. Macháček požádal vedení o rozbor dané situace a návrhu řešení ve prospěch občanů, dále zazněla připomínka ohledně nádob na fritovací oleje a připomínka k péči o stromy na území města. V závěru se projednávalo schválení půjčky městského obvodu Poruba na nákup a rekonstrukci bytového domu U Oblouku ve vyšší 300 mil. Kč. KSČM v souladu s hlasováním zastupitelů v obvodu Poruba nákup bytového domu a rekonstrukci podpořila. V reakci na slova primátora o špatné době, kdy se tyto domy stavěly, vystoupil s. Juroška a poukázal na jednoduché srovnání, kolik bytů se stavělo za socialismu a kolik se staví dnes a jak je v dnešní době otázka bydlení velkým problémem.

Autor: 
Ing. Vít Macháček, člen klubu KSČM ZMO