Zastupitelé za KSČM na zasedání zastupitelstva města opět nejaktivnější

25. 6. 2018

35. zasedání zastupitelstva proběhlo dne 23. 6. 2018. Účast zastupitelů za KSČM byla 100% a také co se týče dotazů připomínek a návrhů byli komunisté nejaktivnějším s přítomných klubů. Již na začátku jednání padly dotazy našich zastupitelů na činnost rady za uplynulé období. Dotazovali jsme se například na zakázku na prověření možnosti využití skeletu, který hyzdí centrum Ostravy, na další vývoj sporu se společností AMADEUS REAL (Ostravica-Textilia) či na kampaň týkající se sběrných parkovišť s možností přestupu na MHD (tzv. Park & Ride, česky „zaparkuj a jeď“).

Vedení města zoufalou dopravní situaci u ZOO rychle řešit nechce

Právě v souvislosti s marketingovou kampaní na parkování výše uvedeného druhu s. Juroška poukázal na špatnou situaci s parkováním kolem ZOO a sdělil, že by stálo za úvahu zřídit např. přímou autobusovou linku z Dolní oblasti Vítkovic do ZOO. Ostatně samo vedení města tento záměr avizovalo s tím, že tuto trasu budou obsluhovat patrové autobusy známé zejména z Londýna – tzv. double decker busy. Samozřejmě, že realizace tohoto marketingového balónku vedení města bude velmi náročná. Klasické double deckery totiž v Ostravě jezdit nemohou (m.j. z důvodu trolejových vedení, apod.), budou se muset vyrobit double deckery na míru (což se odrazí i na ceně) a výrobce se zatím nepodařilo najít. Nasazení linek a informování o této možnosti je tak jediným opatřením, které by mohlo aktuálně problémy u ZOO zmírnit. Všechna ostatní řešení jako vlaková doprava, vybudování dalších parkovišť jsou řešení správná, ale nedočkáme se jich v horizontu týdnů ani měsíců. Z reakce radního pro dopravu Semeráka (Ostravak) však lze vytušit, že bez double deckerů přímá linka mezi DOV a ZOO nebude.

Ostravica a další chátrající prostory

Padl také dotaz na osud Ostravice. Vzhledem k tomu, že vlastníkem není město Ostrava, nelze do osudu nemovitosti zasahovat, primátor však nevyloučil možnost odkupu s tím, že je s vlastníky nemovitosti v kontaktu.

Jedním s diskutovaných bodů byl i bod č. 7 týkající se mezinárodního projektu Refill, tento projekt je zaměřen na dočasné využití prázdných objektů pro kulturní, sociální či start up projekty. Počítá se s dobrovolnou účastí majitelů nevyužitých nemovitostí, město poskytne jen poradenství při realizaci projektů. Podobné projekty jsou již v běhu v zemích západní Evropy, u nás ještě žádné město s tímto nemá zkušenost a Ostrava spouští tento projekt jako pilotní.

Dům kultury Poklad

V rámci bodu týkajícího se Domu kultury Poklad se s. Šebesta dotázal na dosavadní výdaje a na výši plánované investice do dokončení jeho rekonstrukce, odpověď přislíbil radní Pražák v písemné podobě předložit do příštího jednání. O výsledku budeme informovat. Je však katastrofa, že kulturní dům, který město v roce 2008 koupilo za 30 mil. č vypadá v roce 2018 tak, jak vypadá.

Komunistická kritika pamětní desky „Hanke“

Asi nejkontraverznějším bodem jednání byl z našeho pohledu bod č.51 pod názvem Informativní zpráva o realizaci pamětní desky k připomínce internačního tábora Hanke. Zastupitel Polák (Ostravak), ve svém exhibičním projevu, přidal další ze střípků přepisování historie, ve vztahu chudáci fašisti a padouši Češi. Vzhledem k tomu, že na desce není o příčině vzniku tohoto tábora žádná zmínka v tom smyslu, že vznik tábora je v přímé souvislosti s chováním Němců za II.světové války, pokládáme tuto za nepřijatelnou. V reakci na projev pana Poláka podal s.Babka upřesňující informaci a připomněl oběti řádění fašistů. Připomněl i podporu fašismu ze strany Němců žijících na území ČR. Ohradil se proti napadení Dekretů prezidenta Beneše, o kterých Polák řekl, že jsou zrůdnost. Je třeba nezaměňovat následek a příčinu, v táboře byli internování především členové SS a kolaboranti. Odmítáme kolektivní vinu a zrůdnosti, které se v táboře děly, ale informace na desce by měly být úplné.

Zrůdné GDPR omezuje výkon zastupitelské demokracie

Jako snad všechny i zastupitelé zasáhla šílenost EU v podobě GDPR, vedení města její nařízení zapracovalo do jednacích řádů. Zastupitelé za KSČM vyjádřili svůj nesouhlas s těmito změnami s tím, že dodržování tohoto nařízení znemožňuje výkon zastupitelské demokracie. S. Sekeráková např. vystoupila s informaci o dopadu na práci kontrolního výboru s tím, že členům výboru byl odňat vstup do databáze stížností občanů s odůvodněním, že jsou zde uvedena jména a adresy stěžovatelů. Tím je přímo zasažen výkon kontroly, na který mají volení zástupci lidu právo.

Dotazy občanů

V části dotazy občanů padaly otázky spojené s problémy v nemocnici Fifejdy, občan Hadaščok opět brojil proti čipování psů, dále se zmínila bezpečnost v dopravě v Ostravě, nepořádek na zastávkách a v podchodech. Doba trvání tohoto bodu v programu je plánována na ½ hod, vzhledem k množství přihlášek celá tato část trvala celou hodinu.

Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkách statutárního města Ostravy

www.ostrava.cz nebo u jednotlivých zastupitelů města Ostravy.

Autor: 
Yveta Sekeráková, zastupitelka města za KSČM