Zájezd na oslavu 75. Výročí Slovenského národního povstání

29. 8. 2019

Předběžný harmonogram zájezdu:
6.00 Odjezd z Ostravy
9.30 příjezd do Bánské Bystrice
Účast na akcích (individuálně)
16.00 odjezd z Bánské Bystrice 
19.30 příjezd do Ostravy

Zásady zájezdu:
- Přihlášky odevzdat na MěV KSČM Ostrava, Českobratrská 4, 
702 00 Moravská Ostrava.

- Při podání přihlášky nutno zaplatit účastnický poplatek ve 
výši 300,- Kč.
- Při neúčasti či odhlášení přihlášeného účastníka po 
termínu 28. 6. 2019 se účastnický poplatek nevrací.
- Účastnický poplatek zahrnuje dopravu.
- Účastníci zájezdu se sami pojišťují.
- Termín pro podání přihlášek – 28. 6. 2019.
- V případě nízkého zájmu bude zájezd zrušen.