Nejen lithium si už ukrást nedáme!

13. 7. 2017

Nerostné bohatství ČR je jejím majetkem. I to je však už řadu let obětí „tunelování“, korupce a různých spekulantů. Do vážných problémů to uvrhlo regiony, jimž zužitkování domácích surovin zaručovalo stabilní rozvoj. Poškozuje to ekonomiku celé země a odčerpává značné prostředky z daní nás všech.

U lithia to dopustit nesmíme! Naše zdroje patří k největším na světě. Obsahují i další nerosty o ještě vyšší hodnotě. Jsou strategickou surovinou, jíž patří budoucnost. Rychle rostoucí poptávka trvale zvyšuje i jejich cenu. České republice to nabízí unikátní šanci vytvořit špičková průmyslová odvětví na vlastní surovinové bázi. Stane se tak suverénním hráčem na vyspělých světových trzích, inkasujícím vysokou přidanou hodnotu. Desetitisícům lidí to zajistí důstojné uplatnění za mzdu, jakou jim zahraniční kapitál nedá.

Ohrožena je však, jak nasvědčují množící se signály, i tato jedinečná příležitost. KSČM na to ústy svých poslanců upozorňuje již dlouho a jako první. Musíme tomu předejít zákonem, který zaručí, že česká ložiska těchto cenných surovin budou využita v zájmu naší země. Jak jejich těžbu, tak také produktivní zhodnocení musí svěřit výlučně českým podnikům ve veřejném vlastnictví. KSČM jej navrhne v nejbližším možném termínu. Kdokoli ctí právní řád a jde mu o prosperitu a rozvoj naší země, takový návrh zákona bezpochyby podpoří.

Autor: 
VV ÚV KSČM