Ing. Martin Juroška, Ph.D.

předseda MěV KSČM Ostrava
člen ZMO
starosta MěOb Ostrava-Michálkovice