Ing. Vít Macháček

místopředseda MěV KSČM Ostrava
člen ZMO
předseda klubu zastupitelů za KSČM MěOb Moravská Ostrava a Přívoz