JUDr. Josef Babka

člen MěV KSČM Ostrava
předseda KV MSK KSČM
předseda klubu zastupitelů za KSČM ZMS kraje
předseda klubu zastupitelů za KSČM ZMO