Prohlášení XI. sjezdu KSČM

18. 5. 2022

Vážení spoluobčané,

my, delegátky a delegáti XI. sjezdu KSČM konaného ve dnech 14. – 15. května 2022 v Brně, se na vás obracíme s následujícím prohlášením.

Současná pravicová vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů není schopna řešit stávající krizi a její dopady na občany naší země. Drastické zdražování potravin, energií a pohonných hmot zasahuje každodenně do života nás všech. Bydlení se stalo luxusem. Inflace, která je nejvyšší v novodobé historii samostatné České republiky, se dostala do dvouciferných čísel, a reálné mzdy tak klesají. Ohrožena je většina společnosti. Další a další lidé se dostávají do vážných existenčních problémů, do dluhových pastí způsobených lichvářskými úvěry a do následných exekucí.
Řešení těchto otázek se však stávající vláda nijak nevěnuje. Místo toho se ze všech sil zaměřuje na prohlubování konfliktu na Ukrajině. Dodávkami zbraní, vojenské munice a vojenské techniky tak přispívá k další eskalaci válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Státní moc také zavedla cenzuru, zakazuje jí nepohodlná média a tomu, kdo veřejně prezentuje jiný názor, dokonce vyhrožuje vězením. Zároveň vláda prosazuje další zásadní zvyšování výdajů na zbrojení. Členové vlády, aniž by k tomu měli mandát veřejnosti, navíc dokonce otevřeně hovoří o tom,
že chtějí trvalé rozmístění cizích vojsk na našem území. Vláda tímto svým krajně nezodpovědným jednáním ohrožuje bezpečnost obyvatel naší země.

My komunisté takovouto politiku jednoznačně odmítáme. Naše cíle jsou jasné. Prioritou pro nás je, aby lidé mohli důstojně žít a ne živořit. Požadujeme právo na dostupné bydlení a veřejně financovanou výstavbu 40 tisíc bytů ročně pro naše občany. Žádáme opětovnou regulaci nájemného a zdanění spekulací s byty. Chceme zvýšit minimální mzdu na 20 tisíc korun měsíčně a tlačit na celkové zvyšování mezd a zkrácení pracovního týdne na 35 hodin při zachování mzdy. Prosazujeme důstojné důchody, bezplatné školství a zdravotnictví. Usilujeme o soběstačnost v potravinách našeho zeměpisného pásu a zavedení nulové DPH na základní potraviny a služby. Požadujeme možnost zákazu vývozu nedostatkových komodit a zastropování cen pohonných hmot a energií. Stát musí převzít plnou kontrolu nad výrobou a distribucí elektřiny, stejně jako nad nákupem, skladováním a distribucí plynu. Usilujeme o zrušení soukromých exekutorů a účinný boj proti lichvě a chudobě. Podporujeme progresivní zdanění, zavedení miliardářské daně a ukončení každoročního vyvádění stovek miliard korun z naší země. Zasazujeme se o mírovou a suverénní zahraniční politiku, odmítáme cizí vojenské základny na našem území a usilujeme o vystoupení České republiky z agresivního paktu NATO. Jsme pro posílení demokratických práv. I proto dlouhodobě navrhujeme zákon o všeobecném referendu a naši podporu má také referendum, ve kterém by se občané naší země mohli rozhodnout, zda chtějí, nebo nechtějí setrvat v Evropské unii. Pro prosazení těchto cílů nabízíme spolupráci všem, kteří se s nimi ztotožňují.

Příčiny současné krize jsou však systémové. Proto se i jejich skutečné řešení nachází mimo stávající kapitalistický systém, který je založen na vykořisťování, útlaku a válkách. Tváří v tvář problémům dneška neztratila alternativa socialismu nic na své aktuálnosti, ba právě naopak. KSČM je přesvědčena, že sociálně spravedlivé společnosti patří budoucnost!

Fotogalerie